Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

Standartet dhe certifikimet Europiane

Si te bejme biznes ne EU? Si te eksportojme ne EU? Pratikat doganore. Internacionalizimi i kompanive; Standartet dhe certifikimet Europiane. Energjia e rinovueshme dhe Certifikata e Gjelbert. Biblioteka e biznesit Europian ne KISH. Organizmat Europian te Biznesit.

Te nderuara anetare,
Konfindustria Shqiptare, nepermjet Konsulenteve te certifikuar, afron sherbimin e konsulences per:Si te bejme biznes ne EU? Si te eksportojme ne EU? Pratikat doganore. Tregjet Europiane, Lenda e pare, Teknologjite, Oferte-kerkesa e produkteve Europiane. Internacionalizimi i kompanive ne tregjet e huaja. Standartet dhe certifikimet Europiane. Energjia e rinovueshme, (diellore, e eres, biomasa, hidrike) Ligjet e ribursimit te energjise se rinovueshme dhe Certifikata e Gjelbert. Biblioteka e biznesit Europian ne KISH. Organizmat Europian te Biznesit.


Mund te konsultoheni ne zyrat tona ne:Rr Ismail Qemali, Pall. Fratari nr 30, Tirane
tel: +355 4 2272 290, fax: +355 4 2250 269, mob: +355 682021894,
Email: f.affairs@konfindustria.org.al