Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

Shërbim Konsulence:

Konfindustria Shqiptare, nepermjet Konsulenteve te certifikuar, afron sherbimin e konsulences per: Regjistrim, mbrojtje, transferim, liçencim, shitje dhe investigim te (IP) Prones Intelektuale (patentave te shpikjeve,Markave tregtare kombetare e nderkombetare, copyright si dhe çdo objekt tjeter qe perfshihet ne IP).
Sigurimet, ( TPL, Third Party Liability, all risks, bond and garanties).

Te nderuara anetare
Ju komunikojme se kemi shtuar ne sherbimet e ofruara anetareve, sherbimin e konsulences per:
Regjistrim,mbrojtje, transferim, liçencim, shitje dhe investigim te (IP) Prones Intelektuale (patentave te shpikjeve, Markave tregtare kombetare & nderkombetare, copyright si dhe çdo objekt tjeter qe perfshihet ne IP).
Brenda dhe jashte Shqiperise, Evrope dhe Shtetet e Bashkuara te Amerikes.
Perfaqesim per IP perpara Gjykatave te te gjitha niveleve, shqiptare dhe Evropiane si dhe trajnime prane bizneseve.
Perfaqesim perpara Zyres Evropiane te Patentave te Shpikjeve ne Mynih (Gjermani) si dhe vleresim shkencor te ideve tuaja te reja, inovacioneve ne biznesin tuaj, si dhe gjetje tregu per to.
Sigurimet, ( TPL, Third Party Liability, all risks, bond and garanties).


Per Antaret ka ulje te tarifes se sherbimit
Konfindustria Shqiptare ne bashkepunim me Institucionet te huaja dhe te vendit, Ju sherben edhe ne aplikimin per rimbursim te kostos nga 50% deri ne 75%.

Mund te konsultoheni ne zyrat tona ne:Rr Ismail Qemali, Pall. Fratari nr 30, Tirane
tel: +355 4 2272 290, fax: +355 4 2250 269, mob: +355 682021894,
Email: f.affairs@konfindustria.org.al