Welcome in direct connection with your central insitution of business in Albania

Konfindustria Albania in Turin in the concretization of agreements and projects affecting Piemontese companies. Industry Council President Raffaele Gallo meets with Albanian Confindustry Executive Director Agim Bufi in Palazzo Lascaris.
In 'Marie Curie' University , Lublin , Poland . ELISAA project
The Conference 'Integration and Development Policies in the Adriatic-Ionian Macro-Region. Campobaso Italy

NEW SERVICES

1. Certification of Product and Service Quality Standards:
2.European standards and certifications
3. Consulting Service:
4. Supporting new company registration in NRC:

Rubric: Publications

Company Certification -Necessity and care

Benefits of having a business logo
Workshop: “Development opportunity for commercial agencies"

Workshopi “Business Digitization”,Koblenz, Germany

Working Table

Click here for workshop's agendaKonfindustria Shqiptare, si Antare e Zyres Balkanike te Ndermarjeve te Vogla e te Mesme, mori pjese ne Workshopin: “Dixhitalizimi i Bizneseve”, prane Qendres se Kopetencave, ne Koblenz te Gjermanise.
Njekohesisht ketu u be dhe mbyllja e projektit, 15 vjecar, “Zhvillimi i Ndermarjeve te Europe’s Jug-Lindore” i Dhomes se Koblenzit dhe Zyres Ballkanike. Nje eksperience profesionale Gjermane ne Ballkan
Me Zj. Sonila Qato. TRYEZA MBI PUNËSIMIN me grupet e interesit dhe përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse, u përqëndrua në formulimin e rekomandimeve mbi hartimin e një strategjie për nxitjen e punësimit dhe përfshirjen e komunitetit të biznesit në menyrë aktive në këtë strategji.
Vetëm puna dhe joasistenca mund të garantojë zhvillimin ekonomik të Shqipërisë.


Launching of INERRAnT Project
About the Project
Objectives
Activities
Calls
ServicesCooperation Agreement Projects
Albanian Konfidustria offers you a wide range of services

Read more
Konfidustria Shqiptare has signed various cooperation agreements over the years.

Read more
KISH , as a member of Small and Medium Balkan Enterprises has implemented several projects .

Read more