Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

ActivitiesAktivitetet

These are the main activities that has organized or will organize Albanian Confindustria. For more information about the activities you can click the title or contact us.  ActivitiesOrganized by
Workshop: Primainnova srl. Innovative platform elementsKonfindustria Shqiptare dhe Primannova srl
Certification ActivityKonfindustria Shqiptare, Institutu i Certifikimit CDQ
Demo Workshop: Multiceramics and Nano technology in construction JON shpk, MJ GOLD SA, Konfindustria Shqiptare ne Universitetin EPOKA
Technical Seminar: CHALLENGES OF USE RENEWABLE ENERGY FROM BIOMASS IN ALBANIA Albanian Konfindustria and Politechnic University of Tiranq
Forum: ‘Without entrepreneurship there’s not work neither growth’ Konfindustria Pesaro
COOPERATION AGREEMENT MOLISANA delle Associazione dei Servizi Imprese, KISH
Project partnership with Balkan Countries Koblenz Chamber , Germany, Albanian Confindustria and the Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania
ELISAA Steering committee and the technical visit to the Münzer Biofuel plant in Vienna P01 Giovanni Lagioia UNIBA-University of Bari Aldo Moro (IT)
P01 Teodoro Gallucci UNIBA-University of Bari Aldo Moro (IT)
More
ADRIATIC-EXPO ITALIA ALBANIA Fair Konfindustria Shqiptare, Ministry of Economic Development, Trade and Entrepreneurship, Leader Eventi.
Welcome to the world of Nano Technology, Workshop Aplication of eNano Technology in Construction Konfindustria Shqiptare, JON shpk, JC in collaboration with EPOKA University
Italian investors interested in HEC et Konfindustria Shqiptare
Business opportunities in Albania Konfindustria Shqiptare, Biznes Albania, API Molisa, Associazione dela Piccola e Media Industria, ACEM Associazione Construttori Edili e Complementari del Molise, AMIES Associazione Molisana delle Imprese Edili e del Servici
Meeting with Deputy Minister of Economy and representatives of Italian business Konfindustria Shqiptare, branch in Piemonte Itali
Konfindustria Shqiptare with ASS Industria Piemonte, Itali Konfindustria Shqiptare, Honor President of Konfindustrise Shqiptare in Piemonte, Itali
B2B Balkan expo Konfindustria Shqiptare in collaboration with: Italian Partners,UNIONCAMERE/Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia, Unioncamere Molise, CCIAA di Chieti, CCIAA di Matera
Këto janë aktivitetet kryesore që ka zhvilluar ose do të zhvilloje Konfindustria Shqiptare.  Për më shumë detaje rreth aktiviteteve ju mund të klikoni titullin ose kontaktoni me ne.   AktiviteteOrganizuar nga
Workshop: Primannova srl. Elemente inovative ne platformeKonfindustria Shqiptare dhe Primannova srl
Aktivitet certifikimiKonfindustria Shqiptare, Institutu i Certifikimit CDQ
Seminar demostrativ: Multiceramics dhe Nano teknologji ne NdertimJON shpk, MJ GOLD SA, Konfindustria Shqiptare ne Universitetin EPOKA
Seminar teknik: Sfidat e perdorimit te Energjise se Rinovueshme nga Biomasa ne Shqiperi Konfindustria Shqiptare dhe Universiteti Politeknik I Tiranes
Forumi:”Pa ndermarje nuk ka punesim as rritje”Konfindustria Pesaro
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI Associazione Molisana delle Imprese e dei Servizi, KISH
Projekti për Partneritet me Vendet e BallkanitDhoma e Koblenzit Gjermani, Konfindustria Shqiptare dhe Bashkimi i Dhomave te Tregtise dhe Industrise se Shqiperise
ELISAA Steering Committee dhe Vizita ne uzinen Münzer Biofuel në Viene P01 Giovanni Lagioia UNIBA-University of Bari Aldo Moro (IT)
P01 Teodoro Gallucci UNIBA-University of Bari Aldo Moro (IT)
Më shumë
ADRIATIC-EXPO ITALIA ALBANIA Panair Konfindustria Shqiptare, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes, Leader Eventi.
Mireseerdhet ne Boten e Nano Teknologji, Workshop mbi aplikimet e Nano Teknologji ne Ndertim Ne Universitetin EPOKA Konfindustria Shqiptare, JON shpk, JC ne bashkepunim me EPOKA UNIVERSITET
Investitore Italian te Interesuar ne HEC et Konfindustria Shqiptare,
Mundesi Biznesi ne Shqiperi, Termoli Itali Konfindustria Shqiptare, Biznes Albania, API Molisa, Associazione dela Piccola e Media Industria, ACEM Associazione Construttori Edili e Complementari del Molise, AMIES Associazione Molisana delle Imprese Edili e del Servici
Takim me Zv.ministrin i Ekonomisë dhe përfaqësues të biznesit Italian Konfindustria Shqiptare, dega Piemonte Itali,Impreditore Italian
Konfindustria Shqiptare me Ass-industria Piemonte Konfindustria Shqiptare, Presidenti I Nderit te Konfindustrise Shqiptare ne Piemonte, Itali
B2B Balkan expo Konfindustria Shqiptare ne bashkepunim me: Partner Italian,UNIONCAMERE/Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia, Unioncamere Molise, CCIAA di Chieti, CCIAA di Matera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *