Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

Asistence ne regjistrimin e kompanive te reja ne QKR

Si te investojme ne Shqiperi? Asistence ne hapjen e nje kompanie ne Shqiperi me kapital te huaj apo te perbashket. Asistence ne regjistrimin e kompanive te reja ne QKR. Asistence ne marjen e Licencave per ushtrim te aktivitetit prodhues apo sherbimi. Konsulence ne krijimin e Join Venture me Koncensionar.

Te nderuara anetare,
Konfindustria Shqiptare, nepermjet Konsulenteve te certifikuar, afron sherbimin e konsulences per: Si te investojme ne Shqiperi? Sektoret prioritar te investimit te huaj. Si te eksportojme dhe importojme ne Shqiperi? Asistence ne hapjen e nje kompanie ne Shqiperi me kapital te huaj apo te perbashket. Asistence ne regjistrimin e kompanive te reja ne QKR. Asistence ne marjen e Licencave per ushtrim te aktivitetit prodhues apo sherbimi. Konsulence ne krijimin e Join Venture me Koncensionar. Perfshirje ne inisjativat dhe incentivat e Qeverise ne lehtesimin e kushteve te veprimtarive prodhuese ne Shqiperi.


Mund te konsultoheni ne zyrat tona ne:Rr Ismail Qemali, Pall. Fratari nr 30, Tirane
tel: +355 4 2272 290, fax: +355 4 2250 269, mob: +355 682021894,
Email: f.affairs@konfindustria.org.al