Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

B2B Balkan expo

Partner Italian: UNIONCAMERE/Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia, Unioncamere Molise, CCIAA di Chieti, CCIAA di Matera

Partner Shqiptar “Konfindustria Shqiptare”

Aplikuar per: NVM Ndermarje te Vogla e te Mesme Italiane dhe Shqiptare qe operojne ne sektorin e ushqimit.
b2b