Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

ELISAA Steering committee and the technical visit to the Münzer Biofuel plant in ViennaELISAA Steering Committee dhe Vizita ne uzinen Münzer Biofuel ne Viene

On September 4-5, 2014 at 10.00 a.m. in Vienna (Austria), at WU Wirtschaftsuniversität Wien, Welthandelsplatz 1, Room D 4.3.106, the fourth ELISAA Steering Committee has been convened according to the convening letter dated July 11, 2014 (Annex A).

The followings attended the meeting (Annex I):

Partner Name Affiliation

P01 Giovanni Lagioia UNIBA-University of Bari Aldo Moro (IT)
P01 Teodoro Gallucci UNIBA-University of Bari Aldo Moro (IT)
P02 Ardian Maci AUT-Agricultural University of Tirana (AL)
P02 Julian Sheu AUT-Agricultural University of Tirana (AL)
P02 Etleva Delia AUT-Agricultural University of Tirana (AL)
P03 Jorgaq Kacani PUT-Polytechnic of University of Tirana (AL)
P03 Andonaq Lamani PUT-Polytechnic of University of Tirana (AL)
P04 Illir Nicko UNKO-Fan S. Noli University – Korçe (AL)
P04 Irena Kallço UNKO-Fan S. Noli University – Korçe (AL)
P05 Eva Waginger WU-Wirtschafts Universität – Wien (AU)
P06 Pawel Pasierbiak UMCS-Marii Curie-Sklodowskiej University (PL)
P08 Nunzia Malfettone Dyrecta Lab srl (IT)
P08 Vesselina Dimitrova Dyrecta Lab srl (IT)
P08 Leonarda Lobefaro Dyrecta Lab srl (IT)
P09 Cobo Shezai CCI Fier (AL)
P10 Ardiana Karakashi UCP-UnioncamerePuglia Tirana (AL)
P11 Petraq Picinane CCI Berat (AL)
P12 Andrea Xhavara CCI Durres (AL)
P13 Terezina Bilaçaj CCI Lezhe (AL)
P14 Agim Bufi KISH-Confindustry Albania (AL)

Prof. Waginger welcomes all participants to the fourth Steering Committee (SC) and, after verifying the quorum necessary for validate the decision of the Consortium, summarizes the agenda of the meeting and opens the assembly.

Agenda of meeting

1. State of play of ELISAA.
2. Updating Actual Expenditures.
3. Dissemination Activities.
4. Enhancing cooperation between universities and industries in Albania.
Prof. Lagioia welcomes all participants and starts with some communications.
Of particular interest was the visit at the MUNZER Biofuels plant in Vienna producer of Bio Fuel, for Trucks.

1Më 5 shtator 2014 në orën 10.00 në Vjenë (Austri) , në Universitetin e Vienes, Wirtschaftsuniversität, Wien , Welthandelsplatz 1 , Room D 4.3.106 , u mblodh Komiteti Drejtues, i katërt, i projektit ELISAA.

Ne kete takim, moren pjese perfaqesues te 16 partnereve te projektit nga Italia, Shqiperia, Austria, Polonia:

P01 Giovanni Lagioia UNIBA-University of Bari Aldo Moro (IT)
P01 Teodoro Gallucci UNIBA-University of Bari Aldo Moro (IT)
P02 Ardian Maci AUT-Agricultural University of Tirana (AL)
P02 Julian Sheu AUT-Agricultural University of Tirana (AL)
P02 Etleva Delia AUT-Agricultural University of Tirana (AL)
P03 Jorgaq Kacani PUT-Polytechnic of University of Tirana (AL)
P03 Andonaq Lamani PUT-Polytechnic of University of Tirana (AL)
P04 Illir Nicko UNKO-Fan S. Noli University – Korçe (AL)
P04 Irena Kallço UNKO-Fan S. Noli University – Korçe (AL)
P05 Eva Waginger WU-Wirtschafts Universität – Wien (AU)
P06 Pawel Pasierbiak UMCS-Marii Curie-Sklodowskiej University (PL)
P08 Nunzia Malfettone Dyrecta Lab srl (IT)
P08 Vesselina Dimitrova Dyrecta Lab srl (IT)
P08 Leonarda Lobefaro Dyrecta Lab srl (IT)
P09 Shezai Cobo CCI Fier (AL)
P10 Ardiana Karakashi UCP-UnioncamerePuglia Tirana (AL)
P11 Petraq Picinane CCI Berat (AL)
P12 Andrea Xhavara CCI Durres (AL)
P13 Terezina Bilaçaj CCI Lezhe (AL)
P14 Agim Bufi KISH-Confindustry Albania (AL)

Prof. Eva Waginger e Universitetit te Vienes, mirëpret të gjithë pjesëmarrësit me Komitetin Drejtues i katërt ( SC ) dhe , pas verifikimit te kuorumit fillojne punimit sipas axhendes.

Axhenda e takimit

1 Gjendja aktuale e ecurise se projekti ELISAA .
2. Përditësimi shpenzimet aktuale .
3. Aktivitetet, Shpërndarja .
4. Rritja e bashkëpunimit mes universiteteve dhe industrise në Shqipëri .

Prof Lagioia mirëpret të gjithë të pranishmit dhe fillon me disa komunikime.

Per me shume ne minutes of meeting.

Me interes te vecante ishte vizita ne Uzinen e Münzer Biofuel ne Viene ku prodhohej Karburant Bio,per kamjonat, ku si lende te pare, perdorej vaji I djegur ushqimor, I grumbulluar nga restorantet, kuzhinat jo vetem nga Austria.

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *