Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

LONETA – Mundësi Lokale për Teknologjitë e Emetimeve Negative dhe Zbatimet e tyre


Teknologjitë e emetimeve negative (NETs) janë kufiri i ri i vërtetë i politikës mjedisore evropiane.
Teknologjitë e kapjes së karbonit në fazat e hershme janë duke u studiuar, testuar dhe pilotuar në të gjithë botën, duke mbledhur shpejt vëmendjen globale si një komponent i rëndësishëm i rrugës komplekse drejt neutralitetit të karbonit. Zhvillimi i tyre ka një potencial të madh ekonomik, kohët e fundit
vlerësuar në 190 miliardë dollarë / vit për SH.B.A. Zbatimi i tyre kërkon bashkëpunim të ngushtë midis novatorëve teknikë, sektorit industrial dhe administratës publike, i cili ka kontroll mbi tokën, pylltarinë, pellgjet e ujit dhe pasuritë e tjera jetësore.
LONETA do të eksplorojë mundësitë dhe sfidat e teknologjive të emetimeve negative për NVM-të dhe ndërmarrjet fillestare, falë një partneriteti të fortë midis botës akademike, organizatave industriale dhe administratave publike. Puna jonë do të çojë në Memorandumin e parë të Mirëkuptimit për NET në zonën e Adriatikut Jugor dhe në zbatimin e një veprimi të fortë avokimi drejt aktorëve lokalë institucionalë dhe ekonomikë.
LONETA është krijuar sipas një metodologjie ‘nudge’. Ne synojmë krijimin e një partneriteti reciprok dhe të vetë-qëndrueshëm midis Pulias, Shqipërisë dhe Malit të Zi, duke kontribuar në Strategjinë 2050 për një Evropë Neutrale të Klimës dhe në Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2030, duke nxitur investime në fazën e hershme dhe pilot në teknologjitë e emetimeve negative në zona e programit.