Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

Marreveshje Bashkepunimi

1. Marreveshje bashkepunimi midis KISH dhe AMIES: Shoqata Molisiane e Industrise, Sherbimeve dhe Ndertimit Itali
2. Marreveshje bashkepunimi midis KISH dhe TUSIAD Shoqata e Industrialisteve te Turqise
3. Marreveshje Bashkepunimi midis Konfindustris Shqipetare dhe Shoqates LAICA (Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento-LECCE).