Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

Marreveshje Bashkepunimi

Mareveshje Bashkepunimi midis: Konfindustria Shqiptare ( KISH ) dhe Primainnova Srl
Mareveshje Bashkepunimi midis: Konfindustria Shqiptare ( KISH ) dhe EUROASIA INVESTMENT PAbRTNERS (EIP)
Marreveshje bashkepunimi midis KISH dhe AMIES: Shoqata Molisiane e Industrise, Sherbimeve dhe Ndertimit Itali
Marreveshje bashkepunimi midis KISH dhe TUSIAD Shoqata e Industrialisteve te Turqise
Marreveshje Bashkepunimi midis Konfindustris Shqipetare dhe Shoqates LAICA (Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento-LECCE).