Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

Mireseerdhet ne Boten e Nano Teknologji

Seminari: Mireseerdhet ne Boten e Nano Teknologji u organizua nga Konfindustria Shqiptare, JON shpk, MJ Gold Consulting, TEC-NANO, ne partneritet me Universitetin EPOKA


Ceshtjet qe u trajtuan:

Qendrueshmeria ambjentale e godinave

Certifikata ambjentale LEED dhe ISO 14001

Incentivat Europiane per Eficencen Energjitike

Multiqeramik teknologji

Aplikimet ne termo e hidro izolime

Izolimi termik me NANO Qeramik