Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

Projekti për Partneritet me Vendet e Ballkanit

Ohër, 29.09.2014 – 1.10.2014
Projekti per Partneritet me Vendet e Ballkanit
Konkluzionet e fazës së parë dhe fillimi i fazës së dytë.
Marin pjesë organizatat antare të Zyres Ballkanike të SME ve nga vendet: Bullgaria, Moldavia, FYROM, Mali i zi, Serbi, Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Shqipëria.
Partner kryesor Dhoma e Koblenzit Gjermani.
Nga Shqipëria, Konfindustria Shqiptare dhe Bashkimi i Dhomave të Tregtise dhe Industrise se Shqipërise.

Hapja e punimeve – Dr. Evelina Parvanova – Manaxhere projekti
Konkluzionet nga faza e parë e projektit – Emil Vasilev drejtor i Zyres Ballkanike per SME
Prezantimi i fazës së re të projektit – Dr. Evelina Parvanova
Planifikimi i aktiviteteve sipas rezultateve të pritura – Emil Vasilev
Diskutime, përmbledhje

20140930_111821

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *