Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

Projekti për Partneritet me Vendet e Ballkanit

Ohër, 29.09.2014 – 1.10.2014

Projekti per Partneritet me Vendet e Ballkanit
Konkluzionet e fazës së parë dhe fillimi i fazës së dytë.
Marin pjesë organizatat antare të Zyres Ballkanike të SME ve nga vendet: Bullgaria, Moldavia, FYROM, Mali i zi, Serbi, Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Shqipëria.
Partner kryesor Dhoma e Koblenzit Gjermani.
Nga Shqipëria, Konfindustria Shqiptare dhe Bashkimi i Dhomave të Tregtise dhe Industrise se Shqipërise.


Hapja e punimeve – Dr. Evelina Parvanova – Manaxhere projekti
Konkluzionet nga faza e parë e projektit – Emil Vasilev drejtor i Zyres Ballkanike per SME
Prezantimi i fazës së re të projektit – Dr. Evelina Parvanova
Planifikimi i aktiviteteve sipas rezultateve të pritura – Emil Vasilev
Diskutime, përmbledhje

20140930_111821