Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

Seminar demostrativ: Multiceramics dhe Nano teknologji ne Ndertim

12