Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

Shërbime të reja

Këto janë sherbimet e reja qe ofron Konfindustria Shqiptare.  Për më shumë detaje rreth sherbimeve te reja ju mund të klikoni titullin ose kontaktoni me ne.   SHËRBIME TË REJA

1. Shërbim për Çertifikim të Cilësisë së Prodhimit
2. Standartet dhe certifikimet Europiane.
3. Shërbim Konsulence
4. Asistence ne regjistrimin e kompanive te reja ne QKR