Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Shërbime të reja

Këto janë sherbimet e reja qe ofron Konfindustria Shqiptare.  Për më shumë detaje rreth sherbimeve te reja ju mund të klikoni titullin ose kontaktoni me ne.   SHËRBIME TË REJA

1. Shërbim për Çertifikim të Cilësisë së Prodhimit
2. Standartet dhe certifikimet Europiane.
3. Shërbim Konsulence
4. Asistence ne regjistrimin e kompanive te reja ne QKR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *