Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

SHERBIMET

AVOKATI

Kontrata
Regjistrime
Tendera

PUBLIKIME

Deklarata
Revista
Gazeta

AKTIVITETE

Panaire dhe ekspozita
Forume biznesi

PERFAQESUES

Brenda vendit
Jashte vendit

PROJEKTE

Rajonale dhe EU

KONSULENCË

Certifikime
Siguracione
Marka, Patenta

KUALIFIKIME

Seminare
Workshop

LOBING

Parlament
Qeveri

INFORMACION

Profile kompanie
Oferta dhe kerkesa
Faqe interneti

Shërbime të reja

Këto janë sherbimet e reja qe ofron Konfindustria Shqiptare.  Për më shumë detaje rreth sherbimeve te reja ju mund të klikoni titullin ose kontaktoni me ne.

Shërbim për Çertifikim të Cilësisë së Prodhimit

Standartet dhe certifikimet Europiane.


Shërbim Konsulence

Asistence ne regjistrimin e kompanive te reja ne QKR