Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Mundësi Biznesi në Shqipëri

Konfindustria Shqiptare, Biznes Albania ne bashkepunim me API Molisa, Associazione dela Piccola e Media Industria, ACEM Associazione Construttori Edili e Complementari del Molise, AMIES Associazione Molisana delle Imprese Edili e del Servici organizuan:

Eventin: Mundesi Biznesi ne Shqiperi
Date: 27 Qershor 2014 ora 16:30
Hotel Ristorante Europa S.S 87, km 218,900 – Termoli Itali

Gjate takimit prezantuan:

– Agim Bufi, Konfindustria Shqiptare Mundesi investimi ne Shqiperi
– Ermal Dredha, Konsulli I Pergjithshem I Republikes se Shqiperise ne BARI
– Dorina Patuzi, Agjensia e Investimeve te Huaja AIDA
– Dott. Maria Grazia D’Adante, Presidente AMIES
– Matilde Iosue, Presidente API Molise
– Corrado Di Niro, Presidente ACEM

Ne presence te autoriteteve te Bashkise se Termoli, Chieuti, shume sipermares nga Rajoni I Molises shprehen interesin per te bere biznes ne Shqiperi.

Per me shume artikuj ne Gazetat rajonale te Molises.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *