Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

Workshop: Primannova srl. Elemente inovative ne platforme

Elemente të reja innovative Primannova, menaxhimi i klientit në platforma, centralizimi dhe profilizimi, roli i informacionit të biznesit, qendra e menaxhimin e kredive, optimizimin e punës i operatorëve të “ Call Center”; mundësi të mëtejshme për Call Center, (module CRM, faturimi për shumëllojshmëri shërbime të reja shtesë në dispozicion).
Mundësitë e partneritetit,kontratat dhe zhvillimi me kompanitë e shitjeve, call center dhe prodhues software , akreditime e të ndryshme.

Klikoni këtu për axhendën e workshop-it.