Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Workshop: Primannova srl. Elemente inovative ne platforme

Elemente të reja innovative Primannova, menaxhimi i klientit në platforma, centralizimi dhe profilizimi, roli i informacionit të biznesit, qendra e menaxhimin e kredive, optimizimin e punës i operatorëve të “ Call Center”; mundësi të mëtejshme për Call Center, (module CRM, faturimi për shumëllojshmëri shërbime të reja shtesë në dispozicion).

Mundësitë e partneritetit,kontratat dhe zhvillimi me kompanitë e shitjeve, call center dhe prodhues software , akreditime e të ndryshme.


Klikoni këtu për axhendën e workshop-it.