Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

Workshop: Primainnova srl. Innovative platform elementsWorkshop: Primannova srl. Elemente inovative ne platforme

Elemente të reja innovative Primannova, menaxhimi i klientit në platforma, centralizimi dhe profilizimi, roli i informacionit të biznesit, qendra e menaxhimin e kredive, optimizimin e punës i operatorëve të “ Call Center”; mundësi të mëtejshme për Call Center, (module CRM, faturimi për shumëllojshmëri shërbime të reja shtesë në dispozicion).

Mundësitë e partneritetit,kontratat dhe zhvillimi me kompanitë e shitjeve, call center dhe prodhues software , akreditime e të ndryshme.


Klikoni këtu për axhendën e workshop-it.
Innovative platform elements Primainnova; customer management in the platform; centrality and profiling; the role of the business information; the centrality of the credit management; job optimization to Call Center operators; further opportunities for call centers (CRM modules, billing for multiutility, innovative additional services available).

Partnership opportunities,contracts and development with sales companies, call center and software house, accreditations and various.

Click here for workshop’s agenda.