Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

Zvillimi I Biznesit te Gjelbert dhe Strategjia e Vendeve te Detit te Zi e Kaspik

BLACKSEACASPIANBUSINESS është një bashkim ndërkombëtar me misionin për të zhvilluar bashkëpunim të institucionalizuar në komunitetet të biznesit teVendeve te Detit të Zi dhe Kaspik. BCB është e angazhuar në mënyrë aktive për të ndihmuar zhvillimin ekonomik dhe social të Rajonit përmes nxitjes së tregtisë dhe aktiviteteve investuese dhe shpirtin sipërmarrës në përputhje me parimet, objektivat dhe fushat e bashkëpunimit të përcaktuara në Statutet e veta.

Gjatë gjithë aktiviteteve të saj, BCB ka për qëllim promovimin e interesave të organizatave anëtare të saj, dhe për të ndihmuar ata në marrjen e një kontribut gjithnjë e më efektive në funksionimin e ekonomisë së tregut të lirë në vendet e tyre përkatëse.
Në këtë kuadër, BCB organizon mbledhje vjetore të biznesit duke ofruar një mundësi për t’u angazhuar në diskutime dhe debate për çështje që ndikojnë në ekonominë globale dhe në rajon;

sjell përfaqësues të biznesit të nivelit të lartë së bashku në të biznesit për takime të biznesit; dhe harton / zbaton projekte për ndërtimin e kapaciteteve në të gjithë Rajonin.

Për të realizuar këto objektiva, BCB punon me një gamë të gjerë të partnerëve, duke përfshirë qeveritë kombëtare, organizatat ndërkombëtare dhe organizatat e tjera rajonale dhe sektoriale aktive në fushën ekonomike.
Me selinë e saj në Stamboll, Turqi, Unioni BLACKSEACASPIANBUSINESS aktualisht është
duke sjellë së bashku 15 organizata anëtare nga 13 vende;

Shqipëria, Armenia, Azerbajxhani, Bullgaria, Gjeorgjia, Greqia, Irani, Kazakistani, Rumania, Turqia, Ukraina, Austria dhe Gjermania.


Konfindustria Shqiptare, si antare e Unionit BLACKSEACASPIANBUSINESS, eshte partner ne projektin: “Zvillimi I Biznesit te Gjelbert dhe Strategjia e Vendeve te Detit te Zi e Kaspik”.


Per tu njohur me aktivitetet qe kryhen vizitoni faqen e internetit: /www.bcbusiness.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *