Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

SHËRBIME TË REJA

1. Shërbim për Çertifikim të Cilësisë së Prodhimit
2. Standartet dhe certifikimet Europiane.
3. Shërbim Konsulence
4. Asistence ne regjistrimin e kompanive te reja ne QKR

Rubrika: Publikime

Certifikimi i kompanive-Domosdoshmeri por, kujdes


Perparesite që i sjell kompanise një “Logo”
Konfindustria Shqiptare, si Antare e Zyres Balkanike te Ndermarjeve te Vogla e te Mesme, mori pjese ne Workshopin: “Dixhitalizimi i Bizneseve”, prane Qendres se Kopetencave, ne Koblenz te Gjermanise.
Njekohesisht ketu u be dhe mbyllja e projektit, 15 vjecar, “Zhvillimi i Ndermarjeve te Europe’s Jug-Lindore” i Dhomes se Koblenzit dhe Zyres Ballkanike Nje eksperience profesionale Gjermane ne Ballkan.

SherbimeMarreveshje BashkepunimiProjekte
Konfidustria Shqiptare ju ofron një gamë të gjerë shërbimesh.


Lexo me shume
Konfidustria Shqiptare ka nenshkruar disa marreveshje bashkepunimi nder vite.


Lexo me shume
KISH, si antare e Organizates se Ndermarjeve te Vogla dhe te Mesme Ballkanike ka zbatuar disa projekte.

Lexo me shume