Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

SHËRBIME TË REJA

1. Shërbim për Çertifikim të Cilësisë së Prodhimit
2. Standartet dhe certifikimet Europiane.
3. Shërbim Konsulence
4. Asistence ne regjistrimin e kompanive te reja ne QKR

Rubrika: Publikime

Certifikimi i kompanive-Domosdoshmeri por, kujdes


Perparesite që i sjell kompanise një “Logo”


PROJEKTI ELISAA
ELISAA trajton prioritin "bujqësi", sepse ajo kryen bashkëpunimin ndërmjet universiteteve dhe industrisë bujqësore, nëpërmjet njohurive të teknologjisë te transmetuar nga një qasje e re e-Learning. Ideja është që të ndihmojë sektorin e bujqësisë për të eksploruar mundësi të reja biznesi.
QËLLIMI

PARTNERËT

AKTIVITETET

INDUSTRIA BIOMAS

SEMINARE

PREZANTIME

KONFERENCE SHTYPI

GALERI ME FOTO

SherbimeMarreveshje BashkepunimiProjekte
Konfidustria Shqiptare ju ofron një gamë të gjerë shërbimesh.


Lexo me shume
Konfidustria Shqiptare ka nenshkruar disa marreveshje bashkepunimi nder vite.


Lexo me shume
KISH, si antare e Organizates se Ndermarjeve te Vogla dhe te Mesme Ballkanike ka zbatuar disa projekte.

Lexo me shume